Regulamin sklepu

 Regulamin Sklepu Internetowego

  1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego (dalej "Sklep") dostępnego pod adresem castle-gothic.pl.

1.2. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Klient zobowiązany jest zapoznać się z jego treścią przed dokonaniem zakupów.

  1. Zamówienia i Warunki Sprzedaży

2.1. Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem Sklepu poprzez dodanie produktów do koszyka i postępowanie zgodnie z instrukcjami systemu zamówień.

2.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail. Potwierdzenie zawiera podstawowe informacje o zamówieniu.

2.3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia (np. brak towaru na magazynie), Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta i zwróci ewentualne dokonane płatności.

2.4. Wszystkie ceny produktów podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT.

  1. Dostawa i Płatność

3.1. Sklep oferuje różne metody dostawy i płatności. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie Sklepu.

3.2. Koszt dostawy zależy od wybranej metody dostawy oraz wartości zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Sklepu.

3.3. Płatność za zamówione produkty może odbywać się poprzez różne metody płatności udostępnione przez Sklep. Klient wybiera preferowaną metodę płatności w trakcie składania zamówienia.

  1. Zwroty i Reklamacje

4.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Warunki odstąpienia od umowy są określone w Polityce Zwrotów, dostępnej na stronie Sklepu.

4.2. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego lub niezgodnego z zamówieniem, Klient ma prawo złożyć reklamację. Warunki reklamacji są określone w Polityce Reklamacji, dostępnej na stronie Sklepu.

  1. Ochrona Danych Osobowych

5.1. Sklep gwarantuje ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych są opisane w Polityce Prywatności Sklepu.

  1. Zmiany Regulaminu

6.1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich opublikowania na stronie Sklepu.

  1. Postanowienia Końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.

7.2. W przypadku sporów wynikających z umowy zawartej z Klientem, strony będą dążyć do ich rozstrzygnięcia drogą negocjacji i polubownego porozumienia.

7.3. Klient może składać wszelkie pytania i reklamacje za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie Sklepu.