Polityka zwrotów i reklamacji

Polityka Zwrotów i Reklamacji

Dziękujemy za zakupy w naszym sklepie internetowym. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę Zwrotów i Reklamacji, abyś wiedział, jakie prawa i zasady obowiązują w przypadku, gdy zdecydujesz się na zwrot produktu lub zgłosisz reklamację.

  1. Zwroty Produktów

1.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listem wysłanym pocztą, e-mailem).

1.2. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić produkt w stanie nienaruszonym, kompletnym, w oryginalnym opakowaniu, nie później niż 14 dni od daty poinformowania nas o decyzji o odstąpieniu.

1.3. Koszty zwrotu produktu ponosi Klient. Zwrotu dokonujemy przy użyciu tej samej metody płatności, którą Klient użył do sfinansowania zakupu, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inną metodę zwrotu.

  1. Reklamacje Produktów

2.1. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, niezgodnego z zamówieniem lub posiadającego wady, Klient ma prawo złożyć reklamację.

2.2. Reklamację można zgłosić pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, podając dane umożliwiające identyfikację Klienta, opis wady produktu i oczekiwane rozwiązanie.

2.3. Gwarantujemy rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W razie potrzeby skontaktujemy się z Klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

2.4. W przypadku uznania reklamacji, wymienimy produkt na nowy lub zwrócimy pełną kwotę zakupu wraz z kosztami dostawy. W przypadku braku możliwości wymiany na nowy produkt, zaoferujemy zwrot pieniędzy.

2.5. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona, wyjaśnimy powody takiej decyzji i udzielimy Klientowi odpowiednich informacji dotyczących dalszych kroków.

  1. Wyłączenie Prawa do Zwrotu i Reklamacji

3.1. Prawo do zwrotu i reklamacji nie przysługuje w przypadku produktów o charakterze higienicznym, które zostały otwarte po dostarczeniu (np. kosmetyki, bielizna).

3.2. Prawo do zwrotu i reklamacji nie przysługuje w przypadku produktów, które zostały wytwarzane lub dostosowane specjalnie do Klienta (np. produkty wykonywane na zamówienie).

  1. Zwrócenie Pieniędzy

4.1. W przypadku zwrotu towaru, dokonamy zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu. Termin ten może zostać przedłużony, jeśli nie otrzymaliśmy jeszcze zwróconego towaru lub Klient dostarczył nam dowód jego odesłania.

4.2. Zwrotu dokonamy przy użyciu tej samej metody płatności, którą Klient użył do sfinansowania zakupu, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inną metodę zwrotu.

  1. Kontakt w Sprawie Zwrotów i Reklamacji

W sprawach związanych z zwrotami i reklamacjami prosimy o kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie Sklepu.